Komponisti un autori /

Selickis, Andrejs (1960)

Biogrāfija   Darbi  

Andrejs Selickis
Andrejs Selickis
Foto 1

Andrejs Selickis dzimis 1960. gada 13. februārī Daugavpilī. Sešu gadu vecumā sācis mācīties vijoļspēli Ogres mūzikas skolā pie Lilitas Ronkas. Pēc pārcelšanās uz dzīvi Rīgā turpinājis mācības Jāzepa Mediņa BMS (t. sk. solfedžo – pie Valdas Kazākas). 1975–1979 studējis JMMV, kur beidzis mūzikas teorijas nodaļu (teorija – pie Maijas Kurmes, kompozīcija – pie Tamāras Kalnas). 

70. gadu beigās notika liktenīgās tikšanās ar Arvo Pertu līdz pat viņa aizbraukšanai no PSRS 1980. gadā. 1979. gadā iepazinies ar Artūru Grīnupu un saticies ar komponistu līdz pat viņa nāvei 1989. gadā.

1979–1986 studējis LVK kompozīcijas nodaļā Pētera Plakida klasē un absolvējis to. Kopš augstskolas beigšanas Andrejs Selickis ir brīvmākslinieks. Kalpo Latvijas Pareizticīgo baznīcā (reģents, psalmotājs dažādās draudzēs). 2004–2006 bijis Latvijas Kristīgās akadēmijas liturgs. Teoloģijas maģistrs (Mag. Theol).

www.lmic.lv

Ienākt
draugiem.lv twitter.com facebook.com
Draugi / Sadarbības partneri